Proiect OLIN prin Regio

Proiect OLIN prin Regio

 Societatea SC OLIN SRL,  anunță definitivarea activităților de implementare aferente proiectului 

cu titlul „Diversificarea activității OLIN SRL prin achiziția unei linii inovative de prelucrare a sticlei securizate”, Cod SMIS 111704. 

 Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate 

prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 

„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. 

„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. 

Societatea SC OLIN SRL, a încheiat în data de 15 Iunie 2018 un contract de finanțare 

cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management 

și cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar 

pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Centru. 

Proiectul s-a derulat în Municipiul Brașov, Strada Brazilor, numărul 55, Județul Brașov, România, 

Regiunea Centru, în perioada 15 Iunie 2018 – 14 Iunie 2021, cu o valoare totală de 8.877.512,45 RON, 

din care finanțarea nerambursabilă echivalentă cu 4.493.566,33 RON. 

Obiectivul general al proiectului a reprezentat creșterea competitivității pe piață a SC OLIN SRL, 

asigurând totodată crearea de noi locuri de muncă, reducerea poluării și dezvoltarea industriei de profil, 

aflata într-unul din sectoarele competitive, cu finalitate în dezvoltarea economică și creșterea durabilă a regiunii Centru, în care se vor desfășura activitățile proiectului. 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro ; www.inforegio.ro - pagina web a Programului Operațional Regional 2014-2020 precum si pagina de Facebook a Programului REGIO facebook.com/inforegio.ro


Galerie foto

Aboneaza-te la newsletter

Olin SRL

Str. Brazilor nr. 55
Brasov 500313, România
T: +40 268 340 138 / 331 031
E: office [@] olin [.] ro;
cv [@] olin [.] ro
Contactati-ne